Ajuts a entitats

Convocatòria 2019

Bases

Les convocatòries d’ajuts a entitats que ofereix l’Ajuntament per aquest any 2019 i els imports totals amb què s’ha dotat cada convocatòria són els següents:

Cultura:

 • Línia 1. Activitats veïnals per Festes de Barri: 10.000€
 • Línia 2. Activitats d’interès cultural al propi municipi: 24.000€
 • Línia 3. Participació a la festa de Carnestoltes en la categoria de comparsa o carrossa:500€
 • Línia 4. Elaboració de carrosses que participin en la gran cavalcada de Reis: 500€
 • Línia 5. Desplaçament en activitats que promoguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local: 3.000€

Bases

Esports:

 • Línia 1.Esdeveniments i actes esportius puntuals: 6.500€
 • Línia 2. Subvencions a esportistes locals d’alt nivell que promoguin i difonguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local: 2.000€

Bases

Joventut:

 • Projectes per a la cohesió social, emancipació i participació dels joves del municipi: 2.500€

Bases

Educació:

 • Projectes adreçats a la socialització dels llibres de text, adquisició de material educatiu i foment d’activitats socioeducatives i de l’aprenentatge artístic a nivell educatiu: 7.000€

Bases

Acció Social:

 • Projectes per al foment de la igualtat d’oportunitats d’homes-dones o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i sabers femenins: 550€

Bases

Gent Gran:

 • Projectes per a la participació de la gent gran del municipi en els diferents àmbits de la vida ciutadana: 1.750€

Bases

Cooperació:

 • Activitats de sensibilització ciutadana en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació: 1.500€

Bases

Barris:

 • Realització d’activitats socioculturals als locals socials de Lliçà d’Amunt: 1.000€

Bases

Centres cívics:

 • Realització d’activitats socioculturals als centres cívics de Lliçà d’Amunt: 2.000€

Bases


Documentació per a la sol·licitud


Documentació per a la justificació

 

Avís en relació a la protecció de dades de l'Ajuntament

TRAMITACIÓ EN LÍNIA

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-01-2020 13:17